Compos
Användarinloggning -
Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Välkommen till Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Registret stöds av Svenska Barnläkarföreningen, Sveriges Habiliteringschefers förening och SKL.
Följande register finns i Barn- och Vuxenkvalitetsregister:
Svenska Barnreumaregistret
Svenska Barnnjurregistret
Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ)
Cystisk Fibros
Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS)
Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)